Hotline:

CHO THUÊ XE BƠM BÊ TÔNG

Cho thuê xe bơm cần trực tuyến

Cho thuê xe bơm cần trực tuyến

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần Zomilion
 • Giá: LIÊN HỆ
Cho thuê xe bơm cần

Cho thuê xe bơm cần

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần công trình
 • Giá: LIÊN HỆ
Cho thuê xe bơm cần công trình

Cho thuê xe bơm cần công trình

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cầu đường
 • Giá: LIÊN HỆ
Cho thuê xe bơm cần xây dựng

Cho thuê xe bơm cần xây dựng

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần xây dựng
 • Giá: LIÊN HỆ
Xe bơm cần dành cho công trình

Xe bơm cần dành cho công trình

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần cầu đường
 • Giá: LIÊN HỆ
Cho thuê xe bơm cần ở Hà Nội

Cho thuê xe bơm cần ở Hà Nội

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần giá rẻ
 • Giá: LIÊN HỆ
Xe bơm cần dành cho xây dựng

Xe bơm cần dành cho xây dựng

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần phục vụ công trình
 • Giá: LIÊN HỆ
Xe bơm bê tông cần

Xe bơm bê tông cần

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần phục vụ xây dựng
 • Giá: LIÊN HỆ
Cho thuê xe bơm cần bê tông

Cho thuê xe bơm cần bê tông

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần bê tông 45
 • Giá: LIÊN HỆ
Xe bơm cần giá rẻ

Xe bơm cần giá rẻ

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần chuẩn thi công
 • Giá: LIÊN HỆ
Bơm cần công trình

Bơm cần công trình

Mã Sản Phẩm: Xe bơm cần thi công xây dựng
 • Giá: LIÊN HỆ
Putzmeister BSA 14000 HPD

Putzmeister BSA 14000 HPD

Mã Sản Phẩm: Putzmeister BSA 14000 HPD
 • Giá: LIÊN HỆ
EVERDIGM TP 1015 year 2010

EVERDIGM TP 1015 year 2010

Mã Sản Phẩm: EVERDIGM TP 1015 year 2010
 • Giá: LIÊN HỆ
Putzmeister 2110 HD

Putzmeister 2110 HD

Mã Sản Phẩm: Putzmeister 2110 HD
 • Giá: LIÊN HỆ
Putzmeister - BSA 14000 HP-D

Putzmeister - BSA 14000 HP-D

Mã Sản Phẩm: Putzmeister - BSA 14000 HP-D
 • Giá: LIÊN HỆ
Putzmeister 1409 D SX 2009 - Germany

Putzmeister 1409 D SX 2009 - Germany

Mã Sản Phẩm: Putzmeister 1409 D SX 2009 - Germany
 • Giá: LIÊN HỆ
Putzmeister - BSA 2110 H-D

Putzmeister - BSA 2110 H-D

Mã Sản Phẩm: Putzmeister - BSA 2110 H-D
 • Giá: LIÊN HỆ
Bơm tĩnh điện Zoomlion

Bơm tĩnh điện Zoomlion

Mã Sản Phẩm: Bơm tĩnh điện Zoomlion
 • Giá: LIÊN HỆ
Bơm tĩnh tự hành - Putzmeister BSA 1410 D - SX 2008

Bơm tĩnh tự hành - Putzmeister BSA 1410 D - SX 2008

Mã Sản Phẩm: Bơm tĩnh tự hành - Putzmeister BSA 1410 D - SX 2008
 • Giá: LIÊN HỆ
BSA 14000 HP-D

BSA 14000 HP-D

Mã Sản Phẩm: BSA 14000 HP-D
 • Giá: LIÊN HỆ
JUNJIN 2100 HP

JUNJIN 2100 HP

Mã Sản Phẩm: JUNJIN 2100 HP
 • Giá: LIÊN HỆ
Putmester BSA 2110 HPD

Putmester BSA 2110 HPD

Mã Sản Phẩm: Putmester BSA 2110 HPD
 • Giá: LIÊN HỆ
Máy đào bánh xích

Máy đào bánh xích

Mã Sản Phẩm: Máy đào bánh xích
 • Giá: LIÊN HỆ
Hệ thống cần bơm bê tông 42m - Putzmeister đồng bộ

Hệ thống cần bơm bê tông 42m - Putzmeister đồng bộ

Mã Sản Phẩm: Hệ thống cần bơm bê tông 42m - Putzmeister đồng bộ
 • Giá: LIÊN HỆ